Контакт

Такмичарски део

ПКС – РПК Сремска Митровица
Телефон: +381 (0) 22 610 778

E-mail: office@rpksrem.co.rs

Изложбени део

Месна заједница Ердевик
Телефон: +381 (0) 22 752 805
+381 (0) 65 275 28 05
E-mail: muerdevik@yahoo.com

Туристичка организација Шид
Телефон: +381 (0) 22 710 610
E-mail: tourismsid@gmail.com

 

Културно образовни центар Шид

Телефон : +381 (0)22 719 093

E-mail: kocsid@gmail.com

Како стићи до нас

KARTA SREMA
Београд – Ердевик

Нови Сад – Ердевик

Бијељина – Ердевик

Бачка Паланка – Ердевик